Epipremnum pinnatum อิพิพริมนัมด่างขาว

฿500.00

Compare

อิพิพริมนัมด่างขาว สวยมีเสน่ห์  ใบจะฉีดเมื่อมีหลักให้เกาะและโตได้ที่

ไม้ฟอกอกาศ ไม้แรร์

Description

ใบมีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีสีเขียวผสมขาว เมื่อโตเต็มที่ใบจะมีรอยฉีกจากขอบนอกเข้าหาแกนกลางใบ ตอนที่ใบยังเล็กจะไม่มีรอยฉีก ให้สังเกตลักษณะของพันธุ์แท้จากกิ่งก้านที่มีริ้วสีขาวเรียงตัวตามแนวยาวแทน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Epipremnum pinnatum อิพิพริมนัมด่างขาว”

Your email address will not be published. Required fields are marked *