เหมาะสำหรับปลูกในินร่วน ไม่อมน้ำ ต้องการแสงแดดร่ำไร ไม่ต้องลดน้ำบ่อย

Showing all 2 results